Препоръки за здравословно хранене за ученици на 7-19 години в България

Министерство на здравеопазването Национален център по опазване на общественото здраве Препоръки за здравословно хранене за  ученици на 7 – 19 години в България http://ncpha.government.bg/files/4preporaki_uchenici_17-19g.pdf

Училищен екип

Ръководство: Галя Георгиева – Директор Богданка Николова – Заместник  директор по учебната дейност Административен персонал: Николина Панчева – Счетоводител Капка Илиева – ЗАТС Анета Пиперова – Психолог Яна Янчева – Библиотекар / Домакин Учители: Български език и литература: Богданка Николова Изографил  Яков – класен ръководител 7б клас Марина Йорданова Таня Николаева – класен ръководител 6б…