Учебни помагала

Списък с помагала и учебни тетрадки по класове и предмети, за учебната 2021/2022 година № Клас / предмет Заглавие Автор / издателство  1 1а, 1б,1в БЕЛ Тетрадка №1, №2 и №3 с упражнения по писане за 1.клас „Кронос“     Езикови задачи за 1.клас „Просвета“     БЕЛ ИУЧ – Български език и литература Пенка…

Електронно четими учебници

Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително: https://www.mon.bg/bg/100428

Препоръки за здравословно хранене за ученици на 7-19 години в България

Министерство на здравеопазването Национален център по опазване на общественото здраве Препоръки за здравословно хранене за  ученици на 7 – 19 години в България http://ncpha.government.bg/files/4preporaki_uchenici_17-19g.pdf