Електронно четими учебници

Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително: https://www.mon.bg/bg/100428

План за действие при критичен инцидент

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на „Национален план за противодействие на тероризма“ и на Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, 129 ОУ “Антим I” разработи и прилага мерки за противодействие…

Декларация за олимпиада/състезание

Уважаеми родители, Публикуваме декларация за олимпиади / състезания, които се подават в канцеларията на  129.ОУ тогава, когато НЕ желаете резултатите на детето Ви да бъдат оповестени публично. деклрация за олимпиади

Бланки

Уважаеми родители, за Ваше удобство , прилагаме бланки на заявленията за отсъствия на учениците по домашни причини –  до класен ръководител и до директор. Напомняме Ви, че заявленията за отсъствия по домашни причини се представят в училище поне 3 (три) дена предварително! заявление за отсъствие

Препоръки за здравословно хранене за ученици на 7-19 години в България

Министерство на здравеопазването Национален център по опазване на общественото здраве Препоръки за здравословно хранене за  ученици на 7 – 19 години в България http://ncpha.government.bg/files/4preporaki_uchenici_17-19g.pdf

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година: 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна 05.02.2019 г.                                    – междусрочна 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за…

Училищен екип

Ръководство: Богданка Николова – Директор Соня Атанасова – Заместник  директор по учебната дейност   Административен персонал: Николина Панчева – Счетоводител Капка Илиева – ЗАТС Анета Пиперова – Психолог Яна Янчева – Библиотекар / Домакин Учители: Български език и литература: Богданка Николова Елиза Петрова – класен ръководител 5г клас Изографил  Яков – класен ръководител 7в клас…