Еднократна помощ за ученици в I клас

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите…

Ученически униформи

Уважаеми ученици и родители, Въвеждането на ученически униформи в 129 ОУ „Антим I“ се отменя! Въпреки добрите намерения, които продиктуваха нашата идея, срещу решението бяха пуснати жалби и възражения. Налице е неразбиране на мотивите за въвеждането им или погрешно предадена или пресъздадена информация, относно задължителния характер на носенето на униформи. Благодаря на всички родители, които…

Ученически униформи

Във връзка с въвеждането на ученически униформи за учебната 2021 / 2022 год. е необходимо на учениците от 1 до 7 клас в срок до 30.06. 2021 г., на адрес ул. „Цар Симеон“ 85 (фирма за производство на униформи ТРЕА) да се вземат мерки за училищнито облекло- блуза с яка, риза, суитшърт, сукман, спортен екип. Учениците трябва да имат задължително по една…

Награда “Златна монета”

Госпожа Галя Георгиева, директор на 129 ОУ “Антим |” бе удостоена със сертификат и златна монета за високи постижения в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели в българското образование за утвърждаване на националния авторитет. Поздравления!

Ученически екскурзии и зелени училища

Уважаеми родители, Във връзка със зачестили запитвания от страна на учениците за провеждане на ученически екскурзии и зелени училища в страната, Ви уведомяваме за следното: 1. Единственото организирано извеждане на ученици извън училище в рамките на гр. София  се осъществява с цел реализация на посещение на музей (за всеки отделен клас) по график, утвърден от директора.…