НВО 4 клас

Ръководството на 129 ОУ “Антим |” поздравява учениците и колегите, преподаващи във випуск 4 клас, по повод много добрите резултати, които са показали учениците от 4а, 4б и 4в клас на НВО по български език и литература и математика! Поздравления!

Награда “Златна монета”

Госпожа Галя Георгиева, директор на 129 ОУ “Антим |” бе удостоена със сертификат и златна монета за високи постижения в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели в българското образование за утвърждаване на националния авторитет. Поздравления!

Записване на ученици в 1 клас за учебната 2021/2022год.

Уважаеми родители, Записването на класираните деца за прием в първи клас в 129. ОУ  за учебната 2021/2022 г. ще се извършва в сградата на училището, ет.2, в периода от 14.06.2021 г. до 18.06.2021 г. вкл., от 09:00 ч. до 16:30 ч., при спазване навсички противоепидемични мерки. Необходими документи за записване: 1.   Заявление за записване /по образец/, изтеглено от  Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ).…

Ученически екскурзии и зелени училища

Уважаеми родители, Във връзка със зачестили запитвания от страна на учениците за провеждане на ученически екскурзии и зелени училища в страната, Ви уведомяваме за следното: 1. Единственото организирано извеждане на ученици извън училище в рамките на гр. София  се осъществява с цел реализация на посещение на музей (за всеки отделен клас) по график, утвърден от директора.…

Положителен тест за корона вирус

Уважаеми родители и ученици, колеги, Ученик от  4б клас е с положителен тест за коронавирус. Считано от днес /19.03.2021 г./, класът е в карантина до 28.03.2021 г./ вкл./. Последен контакт 18.03.2021 г. Учениците ще бъдат обучавани онлайн /във виртуалната класна стая на Shkolo/ по обичайната програма за деня. Наблюдавайте се за симптоми на неразположение. Ако такова се появи,…