Празник на Антuм I

Честит патронен празник на всички настоящи и бивши учители, ученици и служители на 129.ОУ ”Антим I”. 128 години съхранява и гради традиции!