Спомен за библиотеката

Възхитени и вдъхновени от поетичното словото на Иван Вазов, много ученици от 6б клас участваха в проект по български език и литература. Те сами преписаха и илюстрираха стихосбирката „Поля и гори“, която ще остане да се съхранява в училищната библиотека, за да вдъхновява тези след тях и да им помогне да заобичат красивите стихове на…