Човекът и природата, 5 клас

Учениците от 5Б клас на 129.ОУ ”Антим |” работиха по различни проектни теми, свързани със Слънчевата система, Марс, Климат , както и други теми от учебното съдържание по ЧП, с преподавател г-жа Д.Лазарова. Ето някои от проектите на децата:

Ден на толерантността

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността. Традиция, която води началото си с приемането на Декларация за принципите на толерантността, утвърдена на Общо събрание на ООН през 1996г. Учениците от 2 клас с класен ръководител г-жа П.Йовчева отбелязаха този ден, провеждайки час по толерантност, в който оцветяваха, писаха позитивни послания и…

На екскурзия с трети клас

На 01.11.2022. учениците от 3а и 3в клас посетиха Долно Камарци, където се запознаха с различни занаяти и активно се включиха в изработката на изделия от глина и вълна. Ето как протече този ден:

Ден на народните будители

На 1 ноември отбелязваме Денят на народните будители. Празник, ознаменуващ делото на нашите просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Честит празник!