Садене на медоносни дръвчета

Учениците от 1б клас, с класен ръководител г-жа Поли Йовчева, заедно с училищния психолог засадиха медоносни дръвчета Явор и Ясен. Яворът е отлично медоносно растение в периода си на цъфтеж. Цъфти след разлистването през м. Май. В традициите на България това дърво е свещено – то пази хората от злите сили. Ясеновото дърво пък се…

Награждаване

В края на м.Март 2022г учениците, които участваха в инициативата „25 март – ден на благата дума и на търпението“ получиха грамоти и награди от г-н Николай Александров, Кмет на район „Оборище“ -СО и Председател на Местната комисия за БППМН.