Необходими здравни документи

Министерство на здравеопазването информира родителите, чиито деца посещават училище, че на училищните власти трябва да бъде предоставен талон за здравното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т.нар картон или лична здравна профилактична карта. Поради епидемичната обстановка, този талон може да се предостави до един месец след началото на учебната…