Свободни места във випуск 2 и 5 клас

За учебната 2020/2021 год. във випуск 2 клас има 5 свободни места, а във випуск 5 клас – 1 място в паралелка с английски език и 1 място в паралелка с испански език. Документи за прием се приемат в 129.ОУ “Антим I” до 11.09.2020год. включително.