Списък на приетите ученици на четвърто класиране за първи клас

На четвърто класиране за първи клас са приети следните ученици: 1.Вх.№ 1204, 10т, 4 група 2.Вх.№ 1208, 10т, 4 група 3.Вх.№ 1209, 10т, 4 група 4.Вх.№ 1202, 5т, 4 група 5.Вх.№ 1206, 5т, 4 група 6.Вх.№ 1212, 5т, 4 група Записване: 26.06.2020г, 129.ОУ, ет.1, стая 10, от 09.00 до 17.00ч