Допълнителен прием на ученици в I клас за учебната 2020/2021 г.

На основание Заповед № РД 09-1376/23.06.2020г на Министъра на министерство на образованието и науката, обявяваме 6 свободни места за прием в I клас за четвърто класиране. 25 юни 2020г – подаване на заявления на място в 129.ОУ, ет.1, стая10, до 17ч 25 юни 2020г. – 18ч. – обявяване на класираните ученици 26 юни 2020г. –…