Списък на приетите ученици за първи клас на трето класиране

На трето класиране за първи клас в 129.ОУ бяха изтеглени чрез жребии следните номера: Вх.№ 1155 – 4 група, 5 точки Вх.№ 1143 – 4 група, 5 точки Записване на приетите ученици – 23 и 24 юни 2020г, в 10 стая на етаж 1 в 129.ОУ, от 09.00 до 17.00ч. Необходими документи за записване –…