Трето класиране за прием в първи клас

На трето класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021г в 129.ОУ има 2 свободни места. Подаване на заявления за участие в трето класиране: 19 – 22 юни 2020г включително до 12.00ч в 129.ОУ, етаж 1 , стая 10. *Очаква се разрешение за по-голям прием ученици в първи клас. Интересуващите се родители нека следят…