Списък на приетите ученици на второ класиране за първи клас за учебната 2020/2021г

Вх.№ 954, II група, О точки Вх.№ 958, II група, О точки Вх.№ 964, II група, О точки Вх.№ 1009, II група, О точки Вх.№ 1018, II група, О точки Вх.№ 955, III група, О точки Вх.№ 971, III група, О точки Записването на приетите ученици ще бъде от 16.06.2020г до 18.06.2020г. в 129.ОУ, ет.1,…