Пролетна ваканция 2020г.

Във вразка със заповед № РД 09-746/ 08.04.2020г на министъра на образованието и науката, пролетната ваканция на учениците от 1 до 12 клас се променя: от 17.04.2020г. до 20.04.2020г. включително.