Модули за родители

Уважаеми родители, програма „Избирам себе си“, която се провежда съвместно с 129.ОУ „Антим I“ има удоволствието да ви покани на родителски групи (родители на ученици 5 клас) по различни теми свързани с родителството, психоактивните вещества, зависимостите, рисковите и предпазващите фактори за израстването на едно независимо и уверено дете. Всички вие като родители искате най-доброто за…