Обществен съвет

П О К А Н А УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, За подпомагане дейността на развитието на 129 ОУ“Антим I“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката,…