Свободни места за прием в I клас след трето класиране

Свободните места за прием на ученици в I клас през учебната 2019/2020г в 129 ОУ “Антим I” са 17, както следва: 7 места в паралелката с испански език 10 места в паралелките с английски език Попълване на свободните места: от 21.06.2019г до 13.09.2019г вкл.