Бланки

Уважаеми родители, за Ваше удобство , прилагаме бланки на заявленията за отсъствия на учениците по домашни причини –  до класен ръководител и до директор. Напомняме Ви, че заявленията за отсъствия по домашни причини се представят в училище поне 3 (три) дена предварително! заявление за отсъствие