Училищен екип

Ръководство: Богданка Николова – Директор Соня Атанасова – Заместник  директор по учебната дейност   Административен персонал: Николина Панчева – Счетоводител Капка Илиева – ЗАТС Анета Пиперова – Психолог Яна Янчева – Библиотекар / Домакин Учители: Български език и литература: Богданка Николова Елиза Петрова – класен ръководител 5г клас Изографил  Яков – класен ръководител 7в клас…

Дневен режим I срок

               ДНЕВЕН    РЕЖИМ                            І срок            І  и   ІІ клас                 ІІІ – VІІ клас 08.20 – 08.55.               07.30.-08.10.        …