Уважаеми родители, благодарим Ви за доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище.

129 ОУ “Антим I” е едно от най-старите училища в София. В динамично променящата се обществена среда се стремим да изградим (изграждаме) съвременна визия на училището. Това е свързно с въвеждане на актуални методи в управлението на училището и в методиката на обучението на учениците.

Уважаеми родители,

С решение №133 / 18.03.2021г на Столичния  общински съвет е приета нова система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в 1 клас. Графикът на дейностите за прием на ученици за учебната 2021/2022 година можете да видите на следния линк:

https://www.sofia.bg/documents/20182/11911831/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf/434362fd-647d-4e63-908d-6a0862a54f02

Онлайн кандидатстване и класиране на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в 129 OУ "Антим I".

Дати за подаването на заявления

Начало на приема на заявления: понеделник, 19 април 2021 г.
Край на приема на заявления: петък, 28 май 2021 г.
Обявяване на резултатите (първо класиране): петък, 04 юни 2021 г.