Програма ``Избирам себе си``

Избирам себе сиПрограма “Избирам себе си”” е програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества. Директорът на Националния център по наркомании е подписал съгласие за реализиране в училищна среда № 411 от 07.09.2016 г. Становището на Министерството на образованието и науката е, че програмата съдържа редица предпоставки за подпомагане формирането на индивидуални и групови знания и умения – съобразена е с възрастовите особености, преобладава интерактивната предлекционна форма и утвърждава здравословния начин на живот като избор на поведение.

Повече информация

Новини

Събития

Полезно

129 Основно училище Антим I - София

129 ОУ”Антим І” е едно от най-старите училища в София, открито в далечната 1895 год. Преминало през различни етапи от своето развитие на начално училище, прогимназиално, пълно основно училище, през изминалите години училище Антим І никога не е сменяло своето име.

Профил на купувача

Настоящите вътрешни правила са съдадени и утвърдени на основание на чл. 22г от закона за обществени поръчки.Повече информация »

Правилник на училището

Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.Повече информация »

Обществен съвет

Обществен съвет на 129 ОУ “Антим I”:Повече информация »

Училищно настоятелство

Адресът на училищното настоятелство е в училището: гр. София, ул.Султан тепе №1Повече информация »

Контакти

Адрес

София, ул. Султан тепе 1

Телефони

Директор: 9444-351 
Канцелария: 9444-115 
Помощник директор: 9444-251 
факс: 9444-015

Приемни дни

Директор :
ВТОРНИК – 16.00-17.00 ч.
ПЕТЪК – 14.00-15.00 ч.

Помощник-директор УД :
ПОНЕДЕЛНИК – 11.00-12.00 ч.
СРЯДА – 9.00-10.00 ч.

 

Електронна поща

ou_antim1@mail.bg