За бъдещите първокласници

 

 

 

Съобщение

за родителите на първокласници

Родителска среща на 12.09.2016г. от 18.00 часа,

кабинети №44,45,46

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА

I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

Подаване на заявления за записване

в I клас

15.02.2016

30.05.2016

I-во класиране

Обявяване на списъците

03.06.2016

17.00 часа

Записване на ученици / с оригинално удостоверение за завършена педучилищна група / клас

06.06.2016

07.06.2016

Обявяване на свободните места след I-во класиране

Записване

08.06.2016

 

09.06 – 10.06.2016

Обявяване на останалите свободни места /ако има такива/

13.06.2016

Попълване на свободните места

До 15.06.2016

 

 

v  Записването на учениците става с оригинал за завършена предучилищна група / клас

v  Списъците с класираните и записаните ученици ще бъдат изнесени в срок на таблото на 129 ОУ „Антим I

Free website templates Joomlashine.com