Новини

Новини

1 клас 2017/2018гПрием в 1-ви клас за учебната 2017/2018г

Критерии за прием на ученици

График на дейностите за прием на ученици

Изтегляне на ЗАЯВЛЕНИЕ

Карта на района

Повече информация

129 Основно училище Антим I - София

129 ОУ”Антим І” е едно от най-старите училища в София, открито в далечната 1895 год. Преминало през различни етапи от своето развитие на начално училище, прогимназиално, пълно основно училище, през изминалите години училище Антим І никога не е сменяло своето име.

b-009

Профил на купувача

Настоящите вътрешни правила са съдадени и утвърдени на основание на чл. 22г от закона за обществени поръчки.
Повече информация
b-001

Правилник на училището

Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.
Повече информация
b-005

Обществен съвет

Повече информация
b-008

Училищно настоятелство

Адресът на училищното настоятелство е в училището: гр. София, ул . Султан тепе №1
Повече информация

Контакти

Адрес

София, ул. Султан тепе 1

Телефони

Директор: 9444-351 
Канцелария: 9444-115 
Помощник директор: 9444-251 
факс: 9444-015

Приемни дни

Директор :
ВТОРНИК – 16.00-17.00 ч.
ПЕТЪК – 14.00-15.00 ч.

Помощник-директор УД :
ПОНЕДЕЛНИК – 11.00-12.00 ч.
СРЯДА – 9.00-10.00 ч.

 

Електронна поща

ou_antim1@mail.bg